Viesu nams piedāvā foajē īri prezentācijām, apmācību semināriem u.c. pasākumiem. Katram gadījumam sagatavosim konkrētu piedāvājumu.

 
 

Par telpu īri zvanīt pa tālr. +371 29218377 un +371 27677107 vai arī griezties personīgi Kupfernamā.